Dolores Dequirez Verpleging Aan Huis

"Uw welzijn is onze zorg"

Wel voorschrift nodig voor VERPLEEGKUNDIG TECHNISCHE ZORGEN.

Wondzorg.
Een wond is een onderbreking van de huid waardoor onderhuids weefsel wordt blootgesteld aan de buitenwereld. Hierdoor is de beschermende functie van de huid sterk verminderd en de kans
op infecties vergroot.

Er zijn verschillende types wonden zoals:Traumatische wonden (schaafwonde, snijwonde, scheurwonde,…)
Chirurgische wonden (een operatiewond wordt onder steriele omstandigheden aangebracht).
Afhankelijk van de oorzaak en stadium van de wonde wordt er
een andere reiniging en/of afdekmiddel gebruikt.
Wij zijn vertrouwd met de laatste nieuwe technieken op vlak van wondzorg.
Dit alles verloopt steeds in overleg met de behandelende geneesheer.
Indien de wondheling niet geheel naar wens verloopt wordt er contact opgenomen met de arts om een beter wondbeleid uit te stippelen.
Stomazorg.
Stoma is een onnatuurlijke opening die gemaakt wordt via een operatie waarbij het uiteinde van de darm wordt verbonden met
een opening aan de buikwand, dit dient om afvalstoffen van het lichaam uit te scheiden.
Deze afvalstoffen worden opgevangen in een zakje dat rond het stoma is bevestigd. Er zijn verschillende types stoma: Colostoma (verbinding van de dikke darm naar de buitenzijde van de buik)

Iliostoma (verbinding van de dunne darm naar de buitenzijde van
de buik).
 Urostoma (verbinding van de nieren naar de buitenzijde
van de buik).

Tracheastoma (luchtpijp)
Onze taak bestaat erin om op geregelde tijdstippen de toestand van jouw stoma op te volgen. Om de zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden kunnen wij je aanleren hoe jouw stoma te verversen. Bij eventuele problemen gaan wij op zoek naar de beste oplossing, bijvoorbeeld het zoeken van opvangmateriaal dat het best past bij jouw stoma.
Toedienen van medicatie.
Klaarzetten van medicatie in verdeeldoos.
Hierbij maken wij gebruik van een verdeelsysteem voor medicatie, een box van 7 doosjes die tevens ingedeeld is in ochtend, middag, avond en nacht. Wij vullen deze pillen box op een vast tijdstip in de week zodat de medicatie gemakkelijk en overzichtelijk in te nemen is.
Inspuitingen.
Op voorschrift van uw arts komen wij langs voor het toedienen van medicatie via verschillende wijzen:
Subcutane inspuitingen (net onder de opperhuid).
Intramusculaire inspuitingen (in de spier).
Het kan hierbij gaan om insulinetherapie, anti-coagulantia of bloedverdunner, fertiliteitsbehandeling,
pijn- of ontstekingsremmers…

Indien er een strikt schema dient gevolgd te worden, zoals bijvoorbeeld bij insulinetherapie, dan proberen wij dit zo te plannen dat wij op vaste tijdstippen langskomen.
Wanneer er bij u een poortkatheter geplaatst werd, dan komen wij langs om deze te verzorgen, alsook het doorspoelen en afsluiten van chemotherapie kan door ons gebeuren.
Aanbrengen oogdruppels postoperatief.
Tot 30 dagen na een chirurgische ingreep wordt deze zorg vergoed.
Plaatsen en/of toezicht van infuustherapie.
Infuustherapie is een complexe, gespecialiseerde zorg.
Wanneer het krijgen van vocht of medicatie niet mogelijk is op een natuurlijke manier, zoals via de mond, dan is het mogelijk om dit via een infuus toegediend te krijgen. Via een naald en lange lijn worden noodzakelijke vloeistoffen in een bloedvat, onder de huid of via een lichaamsholte, bijvoorbeeld de neus, toegediend. Infuustherapie wordt o.a. gebruikt bij vochttoediening, pijnbestrijding, totale parenterale voeding…
Vanwege de nauwkeurigheid wordt in de thuissituatie vocht en/of medicatie meestal toegediend via een infuuspomp. Op deze manier wordt de vloeistof voor korte of langere termijn direct in het lichaam toegediend.
Ook voeding kan worden toegediend via een infuus, dit heet totaal parenterale voeding (TPV). Dit kan zowel tijdelijk als blijvend gegeven worden, afhankelijk van persoon tot persoon. Volgens de natuurlijke wijze worden voedingstoffen in de dunne darm opgenomen. Wanneer door een operatie of door een (chronische) ziekte een ernstige verstoring optreedt in de opname, dan kan TPV een optie zijn. Dit wordt buiten het spijsverteringskanaal om, meteen in de bloedbaan gegeven. TPV is een steriele en voorverteerde bereide vloeistof. Het bevat alle nodige suikers, eiwitten, vetten, vitaminen en mineralen aangepast aan de dagelijkse menselijke behoefte.
Pijnpomp.
Pijn is vaak niet volledig te verhelpen maar het is erg belangrijk dat dit zo goed als mogelijk onderdrukt wordt. Een pijnpomp dient continu pijnstillende middelen toe maar je kunt jezelf nog een extra bolus geven als de pijn heviger wordt.


Enterale voeding via maagsonde.
Wie niet meer in staat is voeding in te nemen via de mond krijgt vaak voeding onder vloeibare vorm toegediend. Wanneer deze vloeibare voeding via een sonde in de neus of rechtstreeks in de maag wordt toegediend, dan heet dit enterale voeding.
De reeds klaargemaakte sondevoeding wordt door middel van een pomp aan een vooraf bepaald debiet toegediend. Als verpleegkundige is het onze taak om de continuïteit van de voeding te voorzien en te anticiperen op problemen. Het dagelijks verzorgen van het insteekpunt van de sonde en controle op irritatie nemen wij graag voor onze rekening.


Plaatsen en/of toezicht van infuustherapie.
Infuustherapie is een complexe, gespecialiseerde zorg. Wanneer het krijgen van vocht of medicatie niet mogelijk is op een natuurlijke manier, zoals via de mond, dan is het mogelijk om dit via een infuus toegediend te krijgen. Via een naald en lange lijn worden noodzakelijke vloeistoffen in een bloedvat, onder de huid of via een lichaamsholte, bijvoorbeeld de neus, toegediend. Infuustherapie wordt o.a. gebruikt bij vochttoediening, pijnbestrijding, totale parenterale voeding…
Vanwege de nauwkeurigheid wordt in de thuissituatie vocht en/of medicatie meestal toegediend via een infuuspomp. Op deze manier wordt de vloeistof voor korte of langere termijn direct in het lichaam toegediend.
Ook voeding kan worden toegediend via een infuus, dit heet totaal parenterale voeding (TPV). Dit kan zowel tijdelijk als blijvend
gegeven worden, afhankelijk van persoon tot persoon. Volgens de natuurlijke wijze worden voedingstoffen in de dunne darm opgenomen. Wanneer door een operatie of door een (chronische) ziekte een ernstige verstoring optreedt in de opname, dan kan TPV een optie zijn. Dit wordt buiten het spijsverteringskanaal om,
meteen in de bloedbaan gegeven. TPV is een steriele en voorverteerde bereide vloeistof. Het bevat alle nodige suikers, eiwitten, vetten, vitaminen en mineralen aangepast aan de dagelijkse menselijke behoefte.

Aanbrengen van compressieverbanden, steunkousen compressiebanden.
Compressie is het direct uitoefenen van druk op een ledemaat waardoor oedeem of vochtophoping wordt verminderd en de bloedtoevoer richting het hart wordt verbeteterd.
Het aanbrengen van een compressiekous ziet er eenvoudig uit, toch is het van groot belang dat dit op een deskundige manier gebeurt.

Compressietherapie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:
Korte rektherapie ( wordt meestal gebruikt bij mobiele patiënt doordat het een hoge druk geeft op het been tijdens beweging)
Lange rektherapie ( dit geeft een hogere druk op het been tijdens de rust, dit wordt dus meestal gebruikt bij immobiele patiënten)
Elastische kousen ( geeft een therapeutische werking bij o.a. lymfoedeem)
Compressietherapie.


Zorgen van het urogenitaal stelsel.
Wanneer jouw nieren niet meer voldoende functioneren moet de nierfunctie overgenomen worden op een kunstmatige wijze. Dit kan door onder andere peritoneale dialyse. Deze dialysetechniek kan door jou thuis volledig zelfstandig worden uitgevoerd.
Via een katheter wordt een steriele vloeistof in de buikholte gebracht. Dit blijft daar een aantal uur ter plaatse en intussen neemt dit alle nodige afvalstoffen en vocht op. Nadien wordt de vloeistof opnieuw uit het lichaam verwijderd.
Periotionale dialyse (PD) heeft zo zijn voordelen:
Geen wekelijkse verplaatsing en verblijf in het ziekenhuis.
Zolang je jouw aangepast persoonlijk dieet en vochtinname volgt, geeft dit een relatief grote vrijheid.
Geen bloeddrukdalingen en vermoeidheid door dialyse in het ziekenhuis.
Eenvoudige techniek die snel aan te leren is.
Één van de grootste nadelen van de PD is het risico op buikvliesinfecties. Dit door het verblijf van een permanente katheter in de buikholte. Hierdoor is het van groot belang dat de verzorging van de insteekplaats van de katheter meerdere keren per week op een steriele manier gebeurt. Hierbij helpen we je graag.
Blaasspoeling, blaassondage.
Wanneer je een blaasspoeling dient te krijgen, wordt er een vloeistof in de blaas gebracht door middel van een sonde via de plasbuis, hierdoor wordt de blaas schoon gespoeld.
Dit wordt vaak toegepast bij mensen die een blaasinfectie hebben of om een infectie tegen te gaan bij mensen die een verblijfskatheter hebben (wanneer er een sonde blijvend aanwezig is via de plasbuis in de blaas).
Een blaassondage is op een steriele wijze met een soepele katheter via de plasbuis naar de blaas gaan om deze zo goed als mogelijk leeg te maken. Wanneer er geen urine meer afloopt, wordt de katheter verwijderd.
Verzorgen en vernieuwen van suprapubische sonde.
Een suprapubische sonde is een sonde die doorheen de huid rechtstreeks in de blaas wordt geplaatst. Via deze weg is het mogelijk om de blaas te ledigen wanneer dit niet meer mogelijk is via de urethra of plasbuis.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor er een SP sonde wordt geplaatst; incontinentie, verlamming, trauma… De sonde kan voor een korte periode worden geplaatst maar het kan ook blijvend zijn.
De SP sonde wordt om de 4 à 6 weken vervangen, dit is nodig om de kans op verstopping tegen te gaan. De eerste vernieuwing van de sonde gebeurt door een arts, nadien wordt dit door een verpleegkundige uitgevoerd.
Het insteekpunt van de sonde wordt dagelijks verzorgd om de kans op infecties te verkleinen.
Het kan gebeuren dat de SP sonde uitvalt, dit kan doordat er trekkracht ontstaat op het ballonnetje dat onvoldoende is opgeblazen. Het is van groot belang dat er zo snel mogelijk een nieuwe sonde wordt geplaatst, na 24u kan het insteekpunt van de sonde reeds zijn dichtgegroeid.
Intieme zorgen.
Na een gynaecologische ingreep kan de arts het nodig vinden dat de intieme zone op regelmatige basis wordt ontsmet om te vermijden dat er infecties ontstaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van aangepaste ontsmettingsmiddelen.
Palliatieve verzorging.
Iedereen komt er vroeg of laat mee in aanraking… Sterven is een natuurlijk gebeuren maar het zijn emotioneel erg moeilijke momenten wanneer een geliefde de laatste momenten van het leven doormaakt.
Het is onze bedoeling om de laatste levensfase van de zorgvrager zo comfortabel mogelijk te maken. Dit met alle respect voor de wensen van de patiënt en zijn familie.
Palliatieve verzorging is gericht op de behandeling van pijn in samenspraak met de behandelende arts en eventueel het palliatief team. Ook het voorkomen en verlichten van het psychische, sociale en spirituele lijden mag niet vergeten worden.
Bovendien kunnen wij jou advies geven in verband met hulpmiddelen of financiële tegemoetkomingen waardoor dit voor jou een zorg minder is.