Dolores Dequirez Verpleging Aan Huis

"Uw welzijn is onze zorg"

Zonder voorschrift.

(U kunt wel bepaalde zorgen krijgen van een thuisverpleegkundige zonder doktersattest, enkel met een vignet van de mutualiteit. Dit kan één of enkele keren per week, dagelijks of meermaals per dag.)

Zonder doktersattest kunt u beroep doen op onze thuisverpleging in Poperinge ( en regio ) voor hygiënische zorgen zoals wassen en aankleden (o.a.) bedbad, douche, rug- en voetwassingen. 
Dit kan enkele keren per maand, per week, dagelijks of zelfs meermaals per dag. Ook wordt er hulp geboden bij het innemen van medicatie.

Met voorschrift.

De verstrekkingen zijn omschreven in het KB van 18 juni 1990. Onderscheid wordt gemaakt tussen verstrekkingen waarvoor geen voorschrift van een arts nodig is en die waarvoor dit voorschrift wel nodig is.
Er is geen beperking voorzien in de geldigheidsduur van een voorschrift verpleegkundige zorgen.

 • Beschikt u over een doktersattest? 
 • Dan kunt u bij thuisverpleegster Dolores terecht voor de volgende handelingen:
 • Inspuitingen: subcutane, intramusculair.
 • Wondzorg, acuut en chronisch.
 • Compressietherapie( aan-of uitdoen van steunkousen of steunverband).
 • Aanbrengen van zalven of geneeskrachtige producten.
 • Aspiraties van secreties.
 • Plaatsen van een maagsonde.
 • Toedienen van sondevoeding.
 • Plaatsen van en toezicht op subcutane of intraveneuze perfussie.
 • Toedienen van parenterale voeding TPN ( via de bloedvaten of spieren).
 • Pijnbestrijding via een pijnpomp.
 • Complexe verzorgingen zoals thuisbeademing, toediening van chemotherapie, enzovoort.
 • Lavementen.
 • Blaassondages.
 • Thuisdialyse.
 • Blaasspoeling.
 • Stomaverzorging.
 • Klaarzetten van medicatie, toedienen en nazicht.
 • Incontinentiezorg.
 • Diabeteszorg- en begeleiding.
 • Zorgtraject diabetes mellitis type 2.
 • Palliatieve zorgen.
 • Verzorgen van een tracheotomie.
 • Aanbrengen van oogdruppels en /of oogzalf in de postoperatieve fase.